Akreditacioni broj testa:
D-1-313/18

Odluka:
153-02-504/2018-01 od 05.03.2018.

Naziv testa:
Primarna prevencija moždanog udara

Broj bodova: 3

Cena: 180 rsd za članove SZRV, ostali 300 rsd

Vreme u minutima predviđeno za polaganje testa: 60

Rok važenja testa u danima (od prvog pristupa prezentacijama): 30

Moderator:

Ciljna grupa: Medicinske sestre, zdravstveni tehničari