Akreditacioni broj testa:
D-1-314/18

Odluka:
153-02-504/2018-01 od 05.03.2018.

Naziv testa:
Bolna stanja u neurologiji

Broj bodova: 5

Cena: 300 rsd za članove, ostali 500 rsd

Vreme u minutima predviđeno za polaganje testa: 60

Rok važenja testa u danima (od prvog pristupa prezentacijama): 7

Moderator:

Ciljna grupa: Lekari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari