Uputstvo za on-line testove

On-line edukacija Vam omogućava kvalitetnu edukaciju i usvajanje novih znanja bez dodatnih troškova i putovanja, jednostavnim pristupom e-učionici koja je otvorena 24 časa na web stranici www.szrv.org Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine.

Tehničko uputstvo:

 • Kandidat koji se opredelio za neku od ponuđenih edukacija popunjava prijavu
  (kliknite ovde za registraciju)
 • Opredelite se za vrstu edukacije:
  - On-line test (naziv testa i broj akreditacije)
 • Uplatite iznos koji je potrebno za određeni test na tekući račun 160-921758-78 sa akreditacionim brojem testa kao pozivom na broj
Pošalji prijavu na savez@szrv.org
 • Nakon obrade vaših podataka na mail sa kog ste poslali prijavu biće vam prosleđena PRISTUPNA ŠIFRA sa kojom se registrujete na sajtu www.szrv.org i možete pristupiti materijalu za učenje
 • Nakon toga SZRV na mejl adresu koja je navedena u prijavi prosleđuje učesniku PRISTUPNU ŠIFRU sa kojom se može pristupiti testovima na sajtu www.szrv.org
 • Za učenje imate na raspolaganju 5 dana – a materijal vam je dostupan 7 dana od prvog pristupa.
 • Za rešavanje testa se prijavljujete klikom na dugme i imate na raspolaganju 60 minuta
 • Pristup rešavanju testa je moguć samo jednom,
  Učesnik ne mora čekati da prođe 5 dana, ali ako prođe, u roku od mesec dana mora pristupiti rešavanju testa ili mu prijava propada.
 • Test se priznaje kao rešen ako imate najmanje 60% tačnih odgovora.
 • Potvrda o položenom testu se šalje na adresu koju ste dali u prijavi - poštom.

Za dodatna pitanja i informacije kontaktirajte 021/469296 ili 021/6614930

Želimo Vam puno uspeha

Savez zdravstvenih radnika Vojvodine